Výstavba fotovoltaických elektráren na zemi a střechách

Studie a stavební povolení

 • studie proveditelnosti
 • smlouva o připojení k DS
 • zpracování projektové dokumentace
 • vyjádření dotčených orgánů
 • vyjmutí ze zem. půdního fondu
 • statické posudky
 • požárně bezpečnostní řešení
 • stavební povolení

Výstavba

 • FV panely kat. TIER 1
 • střídače SolarEdge s optimizery
 • vrtané konstrukce do země, konstrukce pro všechny druhy střech
 • kompletní kabelové trasy a zemní práce
 • VN trafostanice - nízkoztrátové trafo
 • dispečerské řízení dle PPDS
 • napojení na monitoring
 • oplocení pozemku
 • zabezpečení

Kolaudace, PPP, licence

 • vyjádření dotčených orgánů
 • kolaudační řízení
 • žádost o první paralelní připojení (UPOTS a UTP)
 • zajištění licence na výrobu elektrické energie
 • registrace v systému OTE
 • smlouva o výkupu elektrické energie