KOUPÍME - PRONAJME SI POZEMKY a STŘECHY PRO SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNU

Hledáme pozemky a střechy pro výstavbu solárních elektráren

1. dlouhodobý pronájem = stabilní příjem

může se jednat o pronájem pozemků i střech

2. odkup pozemku za reálnou tržní cenu

Jaké pozemky hledáme:

Plochy s nízkou hospodářskou výtěžností, případně zcela bez využití, jako jsou:

  • neplodná půda a půda s nízkou bonitou třída bonity III., IV a V.
  • zrekultivované skládky
  • brownfieldy - plochy s nevyužívanými kravíny, prasečáky, drůběžárny
  • velikost plochy pozemku cca mezi 1 až 5 ha

V platném územním plánu by měla být FVE v přípustném (podmíněném) využití těchto ploch. Pokud územní plán obce realizaci fotovoltaiky neumožňuje, jsme připraveni jednat o jeho změně a financovat ji.